Kính iPhone X
Mã sản phẩm: S000061
Giá : 230.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 8 Plus Liền Ron
Mã sản phẩm: S000060
Giá : 85.000 VND

Kính iPhone Loại 1
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 8 Liền Ron
Mã sản phẩm: S000059
Giá : 75.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 7 Plus Liền Ron
Mã sản phẩm: S000058
Giá : 65.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 7G Liền Ron
Mã sản phẩm: S000057
Giá : 60.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 6S Plus Liền Ron
Mã sản phẩm: S000056
Giá : 50.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 6S Liền Ron
Mã sản phẩm: S000055
Giá : 45.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Ráp khít với tất cả các loại vỏ.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 6 Plus Liền Ron
Mã sản phẩm: S000054
Giá : 40.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 6G Liền Ron
Mã sản phẩm: S000053
Giá : 37.000 VND

Kính iPhone loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Kính iPhone 5/5s Liền Ron
Mã sản phẩm: S000052
Giá : 27.000 VND

Kính iPhone 5/5s loại 1.
Giá dành cho đại lý cửa hàng.
Cung cấp vật tư ép kính, sửa chữa, thiết bị sửa chữa điện thoại.
Giao hàng toàn quốc

Phản Quang 7 Plus Có Touch 3D Zin
Mã sản phẩm: S000051
Giá : 280.000 VND

Tấm lót màn hình iPhone, Phản quang iPhone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang 7 Plus Không Touch 3D
Mã sản phẩm: S000050
Giá : 85.000 VND

Tấm lót màn hình iPhone, Phản quang iPhone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang 7G Có Touch 3D Zin
Mã sản phẩm: S000049
Giá : 240.000 VND

Tấm lót màn hình iPhone, Phản quang iPhone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang 7G Không Touch 3D
Mã sản phẩm: S000048
Giá : 65.000 VND

Tấm lót màn hình iPhone, Phản quang iPhone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang 6s Plus Có Touch 3D Zin
Mã sản phẩm: S000047
Giá : 220.000 VND

Tấm lót màn hình iPhone, Phản quang iPhone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang 6s Plus Không Touch 3D
Mã sản phẩm: S000046
Giá : 57.000 VND

Tấm lót màn hình iPhone, Phản quang iPhone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang iPhone 6s Có Touch 3D Zin
Mã sản phẩm: S000045
Giá : 180.000 VND

Phản quang iPhone, tấm lót màn iphone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang iPhone 6s Không Touch 3D
Mã sản phẩm: S000044
Giá : 45.000 VND

Phản quang iPhone, tấm lót màn iphone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang iPhone 6 Plus
Mã sản phẩm: S000043
Giá : 47.000 VND

Phản quang iPhone, tấm lót màn iphone
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Phản Quang iPhone 6
Mã sản phẩm: S000042
Giá : 35.000 VND

Phản quang iPhone5/5s
Giá dành cho đại ly cửa hàng.
Cung câp vật tư sửa chữa,thiết bị sửa chữa ĐTDĐ, vật tư ép kính.
Ship hàng toàn quốc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây